Najświeższe wiadomości:
Powiat piski ponownie najbezpieczniejszym obszarem województwa w 2018 r. (wtorek, 21 maj, 2019)

W ramach posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD w dniu 24 kwietnia 2019 r. wręczono wyróżnienia dla przedstawicieli powiatu piskiego, który wg. analizy W-M Obserwatorium BRD w 2018 był najbezpieczniejszym obszarem województwa pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Czytaj więcejCzas na wstępne podsumowanie roku 2018 w województwie (wtorek, 18 grudzień, 2018)

W dniu 11 grudnia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD, na którym oprócz podsumowania roku zatwierdzono kolejny Program realizacyjny na lata 2019-2020. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Czytaj więcej

Warmińsko-Mazurska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie


Poddziały:

LOGOWMRADYSMALL.jpg

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie powstała w kwietniu 2002 roku. Jest zespołem konsultacyjno-koordynacyjnym działającym pod przewodnictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Działa na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz własnego Regulaminu. Siedzibą Wojewódzkiej Rady jest miasto Olsztyn.

Struktura organizacyjna brd w województwie
Modelowa struktura organizacyjna brd w województwie

Do zadań Wojewódzkiej Rady należy opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, opiniowanie projektów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Olsztynie i Elblągu w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie brd, inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej, współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, inicjowanie działalności edukacyjno - informacyjnej oraz analizowanie i ocena podejmowanych działań.