Najświeższe wiadomości:
Pierwsze w 2016 roku posiedzenie W-M Wojewódzkiej Rady BRD (piątek, 11 marzec, 2016)

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z posiedzenia W-M Wojewódzkiej Rady BRD, które odbyło się w WORD - Regionalnym Centrum BRD w Olsztynie w dniu 2 marca 2016 r.

Czytaj więcejPosiedzenie W-M Wojewódzkiej Rady BRD w dniu 23 listopada 2015 r. (środa, 16 grudzień, 2015)

Posiedzenie W-M Wojewódzkiej Rady BRD, które odbyło się 23 listopada 2015 r. pod przewodnictwem Marszałka Województwa - Gustawa Marka Brzezina, podsumowało tegoroczne ważne działania na rzecz poprawy brd w województwie. Na posiedzeniu uhonorowano dzieci, które w konkursie "Bezpieczna i przyjazna droga przez cały rok" zajęły czołowe miejsca. Wręczono wyróżnienia dla przedstawicieli powiatów, które w 2014 r. wg. analizy przeprowadzonej przez "W-M Obserwatorium BRD", uzyskały najlepszy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie oraz przyjęto "Program Realizacyjny WRBRD na lata 2015 -2016".

Czytaj więcej

Warmińsko-Mazurska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie


Poddziały:

LOGOWMRADYSMALL.jpg

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie powstała w kwietniu 2002 roku. Jest zespołem konsultacyjno-koordynacyjnym działającym pod przewodnictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Działa na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz własnego Regulaminu. Siedzibą Wojewódzkiej Rady jest miasto Olsztyn.

Struktura organizacyjna brd w województwie
Modelowa struktura organizacyjna brd w województwie

Do zadań Wojewódzkiej Rady należy opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, opiniowanie projektów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Olsztynie i Elblągu w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie brd, inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej, współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, inicjowanie działalności edukacyjno - informacyjnej oraz analizowanie i ocena podejmowanych działań.